தாருல் இக்லாஸ் ஷரீஅத் கல்லூரி – முப்பெரும் விழா – 2019

தாருல் இக்லாஸ் ஷரீஅத் கல்லூரி – முப்பெரும் விழா – 2019

விழாவில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தி சிறப்பிக்கும்படி வேண்டிக்கொள்கிறோம்.
– மக்காஹ் மஸ்ஜித் நிர்வாகம்

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.