மக்கஹ் மஸ்ஜித்

மக்கஹ் மஸ்ஜித் மற்றும் இஸ்லாமிய மையம்
மக்கஹ் மஸ்ஜித் மற்றும் இஸ்லாமிய மையம்

முகவரி : 822 அண்ணா சாலை, சென்னை – 600002
தொலைபேசி : +91 44 42141333
மின்னஞ்சல் : admin@makkamasjid.com
வலைத்தளம் : http://Makkamasjid.com