மாணவர்களுக்கான  ஊக்கமளிக்கும் வகுப்பு

மக்கா மஸ்ஜித் இக்லாஸ் டிரஸ்ட் மாணவர்களுக்கான  ஊக்கமளிக்கும் வகுப்பு   டாக்டர் ஜே.கே. எ. ஜமீல் மற்றும் ஜனாப். அப்துல் கமல் நாசர் , புதிய கல்லூரி[…]

Read more