தாருல் இக்லாஸ் ஷரீஅத் கல்லூரி – முப்பெரும் விழா – 2019

தாருல் இக்லாஸ் ஷரீஅத் கல்லூரி – முப்பெரும் விழா – 2019 விழாவில் அனைவரும் கலந்து கொண்டு மாணவர்களை உற்சாகப்படுத்தி சிறப்பிக்கும்படி வேண்டிக்கொள்கிறோம். – மக்காஹ் மஸ்ஜித்[…]

Read more